Usługi można zakładać tylko z lokalizacji polskiej.


Operator marki Blink: Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A., REGON 634407251, NIP 781-17-20-476, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000410900, kapitał zakładowy: 418 000 PLN